کمترین: 
6400
بیشترین: 
6670
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6660
زمان: 
11/4 13:10
قیمت پوند امروز 4 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 4 بهمن 1396 , 6660 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":6400},{"date":"1396/11/04 01:10","price":6456},{"date":"1396/11/04 10:10","price":6469},{"date":"1396/11/04 10:30","price":6478},{"date":"1396/11/04 11:10","price":6479},{"date":"1396/11/04 11:40","price":6476},{"date":"1396/11/04 11:50","price":6469},{"date":"1396/11/04 12:10","price":6466},{"date":"1396/11/04 12:40","price":6650},{"date":"1396/11/04 12:50","price":6670},{"date":"1396/11/04 13:10","price":6660}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399