کمترین: 
288000
بیشترین: 
292000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
291000
زمان: 
11/4 16:00
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 4 بهمن 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 291000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":292000},{"date":"1396/11/04 01:06","price":289000},{"date":"1396/11/04 14:06","price":288500},{"date":"1396/11/04 14:24","price":288000},{"date":"1396/11/04 14:36","price":290000},{"date":"1396/11/04 15:36","price":290500},{"date":"1396/11/04 16:00","price":291000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398