کمترین: 
442000
بیشترین: 
450500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
442000
زمان: 
11/4 16:00
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 4 بهمن 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 442000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":450500},{"date":"1396/11/04 01:06","price":446500},{"date":"1396/11/04 11:48","price":446000},{"date":"1396/11/04 11:54","price":445500},{"date":"1396/11/04 14:24","price":445000},{"date":"1396/11/04 14:36","price":444500},{"date":"1396/11/04 15:36","price":444000},{"date":"1396/11/04 15:54","price":443500},{"date":"1396/11/04 16:00","price":442000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399