کمترین: 
742000
بیشترین: 
750500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
742000
زمان: 
11/4 16:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 4 بهمن 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 742000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":750500},{"date":"1396/11/04 01:06","price":747500},{"date":"1396/11/04 11:42","price":746500},{"date":"1396/11/04 14:24","price":744500},{"date":"1396/11/04 15:36","price":744000},{"date":"1396/11/04 15:54","price":743500},{"date":"1396/11/04 16:00","price":742000}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399