کمترین: 
4596
بیشترین: 
4629
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4596
زمان: 
11/4 21:30
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 4 بهمن 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 4596 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":4626},{"date":"1396/11/04 01:10","price":4629},{"date":"1396/11/04 11:10","price":4625},{"date":"1396/11/04 11:30","price":4628},{"date":"1396/11/04 11:40","price":4619},{"date":"1396/11/04 11:50","price":4614},{"date":"1396/11/04 12:00","price":4613},{"date":"1396/11/04 12:10","price":4609},{"date":"1396/11/04 12:20","price":4606},{"date":"1396/11/04 12:30","price":4614},{"date":"1396/11/04 12:40","price":4609},{"date":"1396/11/04 13:30","price":4614},{"date":"1396/11/04 13:40","price":4608},{"date":"1396/11/04 13:50","price":4619},{"date":"1396/11/04 14:00","price":4623},{"date":"1396/11/04 14:10","price":4624},{"date":"1396/11/04 14:20","price":4614},{"date":"1396/11/04 14:30","price":4617},{"date":"1396/11/04 14:40","price":4621},{"date":"1396/11/04 14:50","price":4614},{"date":"1396/11/04 15:10","price":4616},{"date":"1396/11/04 15:20","price":4609},{"date":"1396/11/04 15:40","price":4613},{"date":"1396/11/04 16:10","price":4611},{"date":"1396/11/04 17:30","price":4610},{"date":"1396/11/04 17:50","price":4608},{"date":"1396/11/04 18:50","price":4606},{"date":"1396/11/04 19:20","price":4603},{"date":"1396/11/04 19:40","price":4599},{"date":"1396/11/04 20:10","price":4600},{"date":"1396/11/04 20:30","price":4601},{"date":"1396/11/04 21:30","price":4596}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399