کمترین: 
284000
بیشترین: 
291000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
290000
زمان: 
11/4 16:00
قیمت سکه گرمی امروز 4 بهمن 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 290000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":291000},{"date":"1396/11/04 01:06","price":285000},{"date":"1396/11/04 14:06","price":284000},{"date":"1396/11/04 14:24","price":285000},{"date":"1396/11/04 14:36","price":289000},{"date":"1396/11/04 16:00","price":290000}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399