کمترین: 
741000
بیشترین: 
750000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
741000
زمان: 
11/4 16:00
قیمت نیم سکه امروز 4 بهمن 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 741000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":750000},{"date":"1396/11/04 01:06","price":747000},{"date":"1396/11/04 11:42","price":746000},{"date":"1396/11/04 14:24","price":744000},{"date":"1396/11/04 16:00","price":741000}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399