کمترین: 
1047.55
بیشترین: 
1126
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1106
زمان: 
11/4 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 4 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 1106 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":1051.21},{"date":"1396/11/04 01:00","price":1064.5},{"date":"1396/11/04 01:30","price":1057.7},{"date":"1396/11/04 03:30","price":1057},{"date":"1396/11/04 04:00","price":1053},{"date":"1396/11/04 04:30","price":1052.6},{"date":"1396/11/04 05:00","price":1055},{"date":"1396/11/04 05:30","price":1055.32},{"date":"1396/11/04 06:00","price":1056.89},{"date":"1396/11/04 06:30","price":1056.6},{"date":"1396/11/04 09:30","price":1047.55},{"date":"1396/11/04 10:00","price":1062},{"date":"1396/11/04 10:30","price":1069.65},{"date":"1396/11/04 11:30","price":1075},{"date":"1396/11/04 12:00","price":1073},{"date":"1396/11/04 12:30","price":1077},{"date":"1396/11/04 13:00","price":1074},{"date":"1396/11/04 13:30","price":1071},{"date":"1396/11/04 14:00","price":1080},{"date":"1396/11/04 14:30","price":1084},{"date":"1396/11/04 15:00","price":1083.2},{"date":"1396/11/04 15:30","price":1081},{"date":"1396/11/04 16:00","price":1091},{"date":"1396/11/04 18:30","price":1126},{"date":"1396/11/04 19:00","price":1094},{"date":"1396/11/04 19:30","price":1093},{"date":"1396/11/04 20:00","price":1081.5},{"date":"1396/11/04 20:30","price":1086.7},{"date":"1396/11/04 21:00","price":1084.89},{"date":"1396/11/04 21:30","price":1088.59},{"date":"1396/11/04 22:00","price":1104.52},{"date":"1396/11/04 22:30","price":1094.43},{"date":"1396/11/04 23:30","price":1106}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398