کمترین: 
6.62
بیشترین: 
9041.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1358.86
زمان: 
11/4 23:55
قیمت اونس طلا امروز 4 بهمن 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 4 بهمن 1396 , 1358.86 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399