کمترین: 
10586
بیشترین: 
11300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11180
زمان: 
11/4 23:30
قیمت بیت کوین امروز 4 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 4 بهمن 1396 , 11180 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:00","price":11053},{"date":"1396/11/04 01:00","price":11152},{"date":"1396/11/04 03:30","price":10848},{"date":"1396/11/04 04:00","price":10763},{"date":"1396/11/04 04:30","price":10630},{"date":"1396/11/04 05:00","price":10790},{"date":"1396/11/04 05:30","price":10586},{"date":"1396/11/04 06:00","price":10721},{"date":"1396/11/04 06:30","price":10676},{"date":"1396/11/04 09:30","price":10684},{"date":"1396/11/04 10:00","price":10703},{"date":"1396/11/04 10:30","price":11011},{"date":"1396/11/04 11:00","price":11018},{"date":"1396/11/04 11:30","price":10965},{"date":"1396/11/04 12:30","price":10999},{"date":"1396/11/04 13:00","price":10870},{"date":"1396/11/04 13:30","price":10788},{"date":"1396/11/04 14:00","price":10888},{"date":"1396/11/04 14:30","price":11035},{"date":"1396/11/04 15:00","price":11016},{"date":"1396/11/04 16:00","price":11089},{"date":"1396/11/04 18:30","price":11300},{"date":"1396/11/04 19:00","price":11250},{"date":"1396/11/04 19:30","price":11204},{"date":"1396/11/04 20:00","price":11000},{"date":"1396/11/04 20:30","price":11061},{"date":"1396/11/04 21:00","price":10928},{"date":"1396/11/04 21:30","price":11051},{"date":"1396/11/04 22:00","price":11136},{"date":"1396/11/04 22:30","price":11146},{"date":"1396/11/04 23:00","price":11145},{"date":"1396/11/04 23:30","price":11180}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399