کمترین: 
66.89
بیشترین: 
66.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.89
زمان: 
11/3 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 3 بهمن 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 66.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 16:32","price":66.89}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399