کمترین: 
2790
بیشترین: 
2790
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2790
زمان: 
11/3 14:10
قیمت منات آذربایجان امروز 3 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 3 بهمن 1396 , 2790 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 14:10","price":2790}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398