کمترین: 
77
بیشترین: 
77
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77
زمان: 
11/3 14:10
قیمت روبل روسیه امروز 3 بهمن 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 77 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 14:10","price":77}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399