کمترین: 
11900
بیشترین: 
11900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11900
زمان: 
11/3 14:10
قیمت ریال عمان امروز 3 بهمن 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 3 بهمن 1396 , 11900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 14:10","price":11900}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398