کمترین: 
747000
بیشترین: 
751000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
747000
زمان: 
11/3 16:06
قیمت نیم سکه امروز 3 بهمن 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 747000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 12:48","price":751000},{"date":"1396/11/03 14:00","price":748000},{"date":"1396/11/03 16:06","price":747000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399