کمترین: 
1478000
بیشترین: 
1481000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1478000
زمان: 
11/3 16:06
قیمت سکه بهار آزادی امروز 3 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 1478000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 12:48","price":1479000},{"date":"1396/11/03 13:36","price":1481000},{"date":"1396/11/03 16:06","price":1478000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398