کمترین: 
446500
بیشترین: 
451000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
446500
زمان: 
11/3 16:06
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 3 بهمن 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 446500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 12:12","price":451000},{"date":"1396/11/03 12:24","price":450500},{"date":"1396/11/03 13:00","price":450000},{"date":"1396/11/03 13:36","price":449500},{"date":"1396/11/03 13:48","price":448500},{"date":"1396/11/03 14:00","price":447500},{"date":"1396/11/03 16:06","price":446500}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399