کمترین: 
99168.6
بیشترین: 
99224.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
99224.8
زمان: 
11/3 15:10
قیمت شاخص بورس امروز 3 بهمن 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 99224.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 12:10","price":99168.6},{"date":"1396/11/03 12:20","price":99175.5},{"date":"1396/11/03 12:30","price":99194.5},{"date":"1396/11/03 12:40","price":99197.2},{"date":"1396/11/03 15:10","price":99224.8}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399