کمترین: 
14825
بیشترین: 
14850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14845
زمان: 
11/3 14:50
قیمت دینار کویت امروز 3 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 14845 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 11:50","price":14825},{"date":"1396/11/03 14:10","price":14850},{"date":"1396/11/03 14:50","price":14845}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399