کمترین: 
742
بیشترین: 
754
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
753
زمان: 
11/3 15:20
قیمت یوان چین امروز 3 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 3 بهمن 1396 , 753 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 11:40","price":743},{"date":"1396/11/03 13:40","price":742},{"date":"1396/11/03 14:10","price":754},{"date":"1396/11/03 15:20","price":753}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399