کمترین: 
1223
بیشترین: 
1230
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1224
زمان: 
11/3 18:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 3 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 1224 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 11:20","price":1230},{"date":"1396/11/03 13:00","price":1225},{"date":"1396/11/03 13:40","price":1223},{"date":"1396/11/03 14:10","price":1227},{"date":"1396/11/03 15:20","price":1225},{"date":"1396/11/03 18:10","price":1224}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399