کمترین: 
4584
بیشترین: 
4663
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4597
زمان: 
11/3 18:30
قیمت دلار نقدی / افشار امروز 3 بهمن 1396
قیمت دلار نقدی / افشاردر تاریخ 3 بهمن 1396 , 4597 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 11:20","price":4640},{"date":"1396/11/03 11:30","price":4654},{"date":"1396/11/03 11:40","price":4663},{"date":"1396/11/03 11:50","price":4657},{"date":"1396/11/03 12:00","price":4658},{"date":"1396/11/03 12:10","price":4657},{"date":"1396/11/03 12:30","price":4656},{"date":"1396/11/03 12:50","price":4649},{"date":"1396/11/03 13:10","price":4647},{"date":"1396/11/03 13:20","price":4645},{"date":"1396/11/03 13:40","price":4625},{"date":"1396/11/03 13:50","price":4615},{"date":"1396/11/03 14:00","price":4614},{"date":"1396/11/03 14:10","price":4609},{"date":"1396/11/03 14:50","price":4588},{"date":"1396/11/03 15:00","price":4584},{"date":"1396/11/03 15:10","price":4589},{"date":"1396/11/03 15:20","price":4594},{"date":"1396/11/03 15:30","price":4602},{"date":"1396/11/03 15:50","price":4604},{"date":"1396/11/03 16:00","price":4606},{"date":"1396/11/03 16:10","price":4603},{"date":"1396/11/03 16:20","price":4613},{"date":"1396/11/03 17:00","price":4614},{"date":"1396/11/03 17:10","price":4610},{"date":"1396/11/03 17:20","price":4605},{"date":"1396/11/03 17:30","price":4603},{"date":"1396/11/03 17:40","price":4598},{"date":"1396/11/03 18:00","price":4601},{"date":"1396/11/03 18:10","price":4598},{"date":"1396/11/03 18:20","price":4599},{"date":"1396/11/03 18:30","price":4597}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399