کمترین: 
4897
بیشترین: 
4923
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4897
زمان: 
11/3 18:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 3 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 4897 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 10:30","price":4917},{"date":"1396/11/03 11:50","price":4923},{"date":"1396/11/03 14:00","price":4917},{"date":"1396/11/03 14:50","price":4923},{"date":"1396/11/03 15:10","price":4910},{"date":"1396/11/03 16:40","price":4900},{"date":"1396/11/03 18:10","price":4897}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398