کمترین: 
5712
بیشترین: 
5813
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5712
زمان: 
11/3 18:10
قیمت یورو امروز 3 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 3 بهمن 1396 , 5712 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 10:30","price":5808},{"date":"1396/11/03 11:20","price":5813},{"date":"1396/11/03 11:40","price":5795},{"date":"1396/11/03 11:50","price":5798},{"date":"1396/11/03 12:10","price":5795},{"date":"1396/11/03 12:30","price":5793},{"date":"1396/11/03 13:00","price":5784},{"date":"1396/11/03 13:40","price":5770},{"date":"1396/11/03 14:10","price":5765},{"date":"1396/11/03 14:50","price":5725},{"date":"1396/11/03 15:00","price":5723},{"date":"1396/11/03 15:30","price":5713},{"date":"1396/11/03 15:50","price":5715},{"date":"1396/11/03 18:10","price":5712}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399