کمترین: 
581
بیشترین: 
584
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
581
زمان: 
11/3 15:40
قیمت کرون نروژ امروز 3 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 581 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 10:10","price":584},{"date":"1396/11/03 14:10","price":583},{"date":"1396/11/03 15:40","price":581}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399