کمترین: 
560
بیشترین: 
564
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
560
زمان: 
11/3 15:40
قیمت کرون سوئد امروز 3 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 3 بهمن 1396 , 560 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 10:10","price":562},{"date":"1396/11/03 10:20","price":560},{"date":"1396/11/03 10:30","price":563},{"date":"1396/11/03 11:20","price":562},{"date":"1396/11/03 12:50","price":564},{"date":"1396/11/03 13:50","price":562},{"date":"1396/11/03 15:40","price":560}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398