کمترین: 
3623
بیشترین: 
3643
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3623
زمان: 
11/3 18:10
قیمت دلار استرالیا امروز 3 بهمن 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 3 بهمن 1396 , 3623 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 10:10","price":3633},{"date":"1396/11/03 10:20","price":3630},{"date":"1396/11/03 11:20","price":3643},{"date":"1396/11/03 11:40","price":3640},{"date":"1396/11/03 11:50","price":3641},{"date":"1396/11/03 12:30","price":3629},{"date":"1396/11/03 12:50","price":3630},{"date":"1396/11/03 13:00","price":3628},{"date":"1396/11/03 14:10","price":3625},{"date":"1396/11/03 15:30","price":3624},{"date":"1396/11/03 18:10","price":3623}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398