کمترین: 
3696
بیشترین: 
3739
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3696
زمان: 
11/3 15:30
قیمت دلار کانادا امروز 3 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 3 بهمن 1396 , 3696 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 10:10","price":3734},{"date":"1396/11/03 10:30","price":3729},{"date":"1396/11/03 11:20","price":3739},{"date":"1396/11/03 11:40","price":3736},{"date":"1396/11/03 11:50","price":3724},{"date":"1396/11/03 12:30","price":3709},{"date":"1396/11/03 12:50","price":3703},{"date":"1396/11/03 13:10","price":3701},{"date":"1396/11/03 13:20","price":3700},{"date":"1396/11/03 13:50","price":3699},{"date":"1396/11/03 14:00","price":3698},{"date":"1396/11/03 15:30","price":3696}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398