کمترین: 
1236
بیشترین: 
1266
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1236
زمان: 
11/3 18:10
قیمت لیر ترکیه امروز 3 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 1236 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 10:10","price":1259},{"date":"1396/11/03 10:30","price":1264},{"date":"1396/11/03 11:20","price":1266},{"date":"1396/11/03 11:40","price":1264},{"date":"1396/11/03 11:50","price":1254},{"date":"1396/11/03 12:10","price":1253},{"date":"1396/11/03 12:20","price":1254},{"date":"1396/11/03 12:50","price":1248},{"date":"1396/11/03 13:00","price":1246},{"date":"1396/11/03 13:40","price":1245},{"date":"1396/11/03 13:50","price":1238},{"date":"1396/11/03 14:10","price":1243},{"date":"1396/11/03 14:50","price":1239},{"date":"1396/11/03 15:10","price":1238},{"date":"1396/11/03 18:10","price":1236}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399