پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
191893
بیشترین: 
193155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
192355
زمان: 
11/3 21:45
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 3 بهمن 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 3 بهمن 1396 , 192355 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 10:10","price":192570},{"date":"1396/11/03 10:15","price":192570},{"date":"1396/11/03 11:30","price":192971},{"date":"1396/11/03 11:45","price":192447},{"date":"1396/11/03 11:50","price":192540},{"date":"1396/11/03 12:10","price":192663},{"date":"1396/11/03 12:15","price":193155},{"date":"1396/11/03 12:20","price":193063},{"date":"1396/11/03 13:00","price":193001},{"date":"1396/11/03 13:15","price":192909},{"date":"1396/11/03 13:20","price":192724},{"date":"1396/11/03 13:25","price":192848},{"date":"1396/11/03 13:30","price":192971},{"date":"1396/11/03 13:40","price":192724},{"date":"1396/11/03 13:45","price":192663},{"date":"1396/11/03 13:50","price":192632},{"date":"1396/11/03 13:55","price":192601},{"date":"1396/11/03 14:00","price":192663},{"date":"1396/11/03 14:05","price":192694},{"date":"1396/11/03 14:15","price":192478},{"date":"1396/11/03 14:20","price":192355},{"date":"1396/11/03 14:25","price":192170},{"date":"1396/11/03 14:30","price":192109},{"date":"1396/11/03 14:35","price":192201},{"date":"1396/11/03 14:50","price":191893},{"date":"1396/11/03 14:55","price":191986},{"date":"1396/11/03 15:00","price":192109},{"date":"1396/11/03 15:10","price":192078},{"date":"1396/11/03 15:25","price":192109},{"date":"1396/11/03 15:30","price":192047},{"date":"1396/11/03 16:05","price":192232},{"date":"1396/11/03 16:20","price":192078},{"date":"1396/11/03 16:35","price":192047},{"date":"1396/11/03 16:40","price":192140},{"date":"1396/11/03 16:45","price":192232},{"date":"1396/11/03 16:55","price":192293},{"date":"1396/11/03 17:00","price":192263},{"date":"1396/11/03 17:10","price":192232},{"date":"1396/11/03 17:15","price":192293},{"date":"1396/11/03 17:20","price":192232},{"date":"1396/11/03 17:25","price":192293},{"date":"1396/11/03 17:35","price":192232},{"date":"1396/11/03 17:45","price":192016},{"date":"1396/11/03 17:55","price":192293},{"date":"1396/11/03 18:10","price":192232},{"date":"1396/11/03 18:30","price":192386},{"date":"1396/11/03 18:50","price":192355},{"date":"1396/11/03 19:05","price":192540},{"date":"1396/11/03 19:10","price":192570},{"date":"1396/11/03 19:15","price":192663},{"date":"1396/11/03 19:20","price":192601},{"date":"1396/11/03 19:25","price":192570},{"date":"1396/11/03 19:40","price":192540},{"date":"1396/11/03 19:50","price":192447},{"date":"1396/11/03 19:55","price":192478},{"date":"1396/11/03 20:25","price":192509},{"date":"1396/11/03 20:30","price":192478},{"date":"1396/11/03 20:35","price":192447},{"date":"1396/11/03 20:40","price":192386},{"date":"1396/11/03 20:50","price":192355},{"date":"1396/11/03 21:05","price":192324},{"date":"1396/11/03 21:20","price":192386},{"date":"1396/11/03 21:45","price":192355}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398