پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
143921
بیشترین: 
144868
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
144268
زمان: 
11/3 21:45
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 3 بهمن 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 3 بهمن 1396 , 144268 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 10:10","price":144429},{"date":"1396/11/03 11:30","price":144729},{"date":"1396/11/03 11:45","price":144337},{"date":"1396/11/03 11:50","price":144406},{"date":"1396/11/03 12:10","price":144498},{"date":"1396/11/03 12:15","price":144868},{"date":"1396/11/03 12:20","price":144799},{"date":"1396/11/03 13:00","price":144752},{"date":"1396/11/03 13:15","price":144683},{"date":"1396/11/03 13:20","price":144545},{"date":"1396/11/03 13:25","price":144637},{"date":"1396/11/03 13:30","price":144729},{"date":"1396/11/03 13:40","price":144545},{"date":"1396/11/03 13:45","price":144498},{"date":"1396/11/03 13:50","price":144475},{"date":"1396/11/03 13:55","price":144452},{"date":"1396/11/03 14:00","price":144498},{"date":"1396/11/03 14:05","price":144522},{"date":"1396/11/03 14:15","price":144360},{"date":"1396/11/03 14:20","price":144268},{"date":"1396/11/03 14:25","price":144129},{"date":"1396/11/03 14:30","price":144083},{"date":"1396/11/03 14:35","price":144152},{"date":"1396/11/03 14:50","price":143921},{"date":"1396/11/03 14:55","price":143991},{"date":"1396/11/03 15:00","price":144083},{"date":"1396/11/03 15:10","price":144060},{"date":"1396/11/03 15:25","price":144083},{"date":"1396/11/03 15:30","price":144037},{"date":"1396/11/03 16:05","price":144175},{"date":"1396/11/03 16:20","price":144060},{"date":"1396/11/03 16:35","price":144037},{"date":"1396/11/03 16:40","price":144106},{"date":"1396/11/03 16:45","price":144175},{"date":"1396/11/03 16:55","price":144221},{"date":"1396/11/03 17:00","price":144198},{"date":"1396/11/03 17:10","price":144175},{"date":"1396/11/03 17:15","price":144221},{"date":"1396/11/03 17:20","price":144175},{"date":"1396/11/03 17:25","price":144221},{"date":"1396/11/03 17:35","price":144175},{"date":"1396/11/03 17:45","price":144014},{"date":"1396/11/03 17:55","price":144221},{"date":"1396/11/03 18:10","price":144175},{"date":"1396/11/03 18:30","price":144291},{"date":"1396/11/03 18:50","price":144268},{"date":"1396/11/03 19:05","price":144406},{"date":"1396/11/03 19:10","price":144429},{"date":"1396/11/03 19:15","price":144498},{"date":"1396/11/03 19:20","price":144452},{"date":"1396/11/03 19:25","price":144429},{"date":"1396/11/03 19:40","price":144406},{"date":"1396/11/03 19:50","price":144337},{"date":"1396/11/03 19:55","price":144360},{"date":"1396/11/03 20:25","price":144383},{"date":"1396/11/03 20:30","price":144360},{"date":"1396/11/03 20:35","price":144337},{"date":"1396/11/03 20:40","price":144291},{"date":"1396/11/03 20:50","price":144268},{"date":"1396/11/03 21:05","price":144244},{"date":"1396/11/03 21:20","price":144291},{"date":"1396/11/03 21:45","price":144268}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398