کمترین: 
4619
بیشترین: 
4654
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4629
زمان: 
11/3 20:20
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 3 بهمن 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 4629 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 10:10","price":4622},{"date":"1396/11/03 11:20","price":4630},{"date":"1396/11/03 11:30","price":4634},{"date":"1396/11/03 11:40","price":4632},{"date":"1396/11/03 11:50","price":4643},{"date":"1396/11/03 12:00","price":4648},{"date":"1396/11/03 12:10","price":4653},{"date":"1396/11/03 12:20","price":4650},{"date":"1396/11/03 12:30","price":4654},{"date":"1396/11/03 12:50","price":4648},{"date":"1396/11/03 13:00","price":4654},{"date":"1396/11/03 13:20","price":4649},{"date":"1396/11/03 13:40","price":4647},{"date":"1396/11/03 13:50","price":4633},{"date":"1396/11/03 14:00","price":4632},{"date":"1396/11/03 14:10","price":4638},{"date":"1396/11/03 14:50","price":4622},{"date":"1396/11/03 15:00","price":4619},{"date":"1396/11/03 15:20","price":4624},{"date":"1396/11/03 15:30","price":4628},{"date":"1396/11/03 16:00","price":4629},{"date":"1396/11/03 16:10","price":4632},{"date":"1396/11/03 17:00","price":4633},{"date":"1396/11/03 19:10","price":4632},{"date":"1396/11/03 19:40","price":4627},{"date":"1396/11/03 20:20","price":4629}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399