کمترین: 
2157.7
بیشترین: 
2157.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2157.7
زمان: 
11/3 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 3 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 3 بهمن 1396 , 2157.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 09:20","price":2157.7}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399