کمترین: 
64.9
بیشترین: 
64.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.9
زمان: 
11/3 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 3 بهمن 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 64.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 09:20","price":64.9}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399