کمترین: 
11522.5
بیشترین: 
11522.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11522.5
زمان: 
11/3 09:20
قیمت بات تایلند امروز 3 بهمن 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 3 بهمن 1396 , 11522.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 09:20","price":11522.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399