کمترین: 
2783.4
بیشترین: 
2783.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2783.4
زمان: 
11/3 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 3 بهمن 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 3 بهمن 1396 , 2783.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 09:20","price":2783.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398