کمترین: 
9752.8
بیشترین: 
9752.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9752.8
زمان: 
11/3 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 3 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 3 بهمن 1396 , 9752.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 09:20","price":9752.8}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399