کمترین: 
307.6
بیشترین: 
307.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
307.6
زمان: 
11/3 09:20
قیمت دینار عراق امروز 3 بهمن 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 307.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 09:20","price":307.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398