کمترین: 
9537.1
بیشترین: 
9537.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9537.1
زمان: 
11/3 09:20
قیمت ریال عمان امروز 3 بهمن 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 3 بهمن 1396 , 9537.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 09:20","price":9537.1}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399