کمترین: 
1007.5
بیشترین: 
1007.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1007.5
زمان: 
11/3 09:20
قیمت ریال قطر امروز 3 بهمن 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 3 بهمن 1396 , 1007.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 09:20","price":1007.5}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399