کمترین: 
977.9
بیشترین: 
977.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
977.9
زمان: 
11/3 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 3 بهمن 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 3 بهمن 1396 , 977.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 09:20","price":977.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398