کمترین: 
12186.5
بیشترین: 
12186.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12186.5
زمان: 
11/3 09:20
قیمت دینار کویت امروز 3 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 12186.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 09:20","price":12186.5}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399