کمترین: 
466.8
بیشترین: 
466.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
466.8
زمان: 
11/3 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 3 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 466.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 09:20","price":466.8}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399