کمترین: 
457.1
بیشترین: 
457.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
457.1
زمان: 
11/3 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 3 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 3 بهمن 1396 , 457.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 09:20","price":457.1}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399