کمترین: 
3813.3
بیشترین: 
3813.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3813.3
زمان: 
11/3 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 3 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 3813.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 09:20","price":3813.3}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399