کمترین: 
3310
بیشترین: 
3310
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3310
زمان: 
11/3 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 3 بهمن 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 3 بهمن 1396 , 3310 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 09:20","price":3310}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398