کمترین: 
969.1
بیشترین: 
969.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
969.1
زمان: 
11/3 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 3 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 969.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 09:20","price":969.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398