کمترین: 
5129.3
بیشترین: 
5129.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5129.3
زمان: 
11/3 09:20
قیمت پوند امروز 3 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 3 بهمن 1396 , 5129.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 09:20","price":5129.3}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399