کمترین: 
4497.3
بیشترین: 
4497.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4497.3
زمان: 
11/3 09:20
قیمت یورو امروز 3 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 3 بهمن 1396 , 4497.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 09:20","price":4497.3}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399