کمترین: 
3667
بیشترین: 
3667
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3667
زمان: 
11/3 09:20
قیمت دلار امروز 3 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 3 بهمن 1396 , 3667 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 09:20","price":3667}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399